महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

प्रेस विमोचन

S.N. फाइल नाम मिति हेर्नुहोस् डाउनलोड

प्रेस विज्ञप्ति (२०७७।१२।०४)

८/१२/२०७७

नोट २०७५।०९।२५ प्रेस गर्नुहोस्

२७/९/२०७५

भवन शिलान्यास कार्यक्रममा माननीय महालेखापरीक्षकज्यूको मन्तव्य

२८/८/२०७५

महालेखापरीक्षकज्यूको मन्तव्य २०७४।०८।१८

१९/८/२०७५

प्रेस नोट २०७५।६।२६

२६/६/२०७५

प्रेस नोट २०७५।६।१२

१३/६/२०७५

प्रेस नोट २०७५।६।९

१०/६/२०७५

नोट २०74-6--6-१

२/६/२०७५

प्रेस नोट २०७५।५।१९

२२/५/२०७५

१०

प्रेस नोट २०७५।४।१६

१६/४/२०७५

११

प्रेस नोट २०७५।४।१५

१५/४/२०७५

१२

प्रेस नोट २०7474--4- Tuesday मंगलवार

३/४/२०७५

१३

नोट २०7575--3-१

१९/३/२०७५

१४

प्रेस नोट २०७५।३।१८

१८/३/२०७५

१५

प्रेस नोट २०७५।३।१५

१६/३/२०७५

१६

प्रेस नोट २०७५।३।१०

११/३/२०७५

१७

प्रेस नोट २०७५।३।८

१०/३/२०७५

१८

प्रेस नोट २०७५-०२-०८

८/२/२०७५

१९

नोट २०7474-१२-२। प्रेस गर्नुहोस्

२९/१२/२०७४

२०

प्रेस नोट २०७४-१२-२९

२९/१२/२०७४

२१

नोट २०7474-११--30० प्रेस गर्नुहोस्

३०/११/२०७४

२२

प्रेस नोट २०७४-११-३०

३०/११/२०७४

२३

नोट २०7474-१११।

१४/११/२०७४

२४

प्रेस नोट २०७४-११-१४

१४/११/२०७४

२५

प्रेस नोट २०7474-११-०9

९/११/२०७४

२६

प्रेस नोट २०७४-११-०९

९/११/२०७४

२७

नोट २०7474-१०-२8 प्रेस गर्नुहोस्

२८/१०/२०७४

२८

प्रेस नोट २०७४-१०-२८

२८/१०/२०७४

२९

नोट २०7474-१०-०3 प्रेस गर्नुहोस्

३/१०/२०७४

३०

प्रेस नोट २०७४-१०-०३

२३/९/२०७४

३१

नोट २०7474-8-१

१९/८/२०७४

३२

नोट २०7474-8-१।

१६/८/२०७४

३३

नोट २०7474-7-१।

१७/७/२०७४

३४

नोट २०7474-7-१

१७/७/२०७४

३५

नोट २०7474--6-१

२०/६/२०७४

३६

नोट २०74-6--6-२

८/६/२०७४

३७

नोट २०7474--6-। थिच्नुहोस्

६/६/२०७४

३८

नोट २०7474--6-२

४/६/२०७४

३९

नोट २०7474--5-२। प्रेस गर्नुहोस्

३०/५/२०७४

४०

नोट २०7474--5-१

१४/५/२०७४

४१

नोट २०7474--5-२

७/५/२०७४

४२

नोट २०7474--5-। थिच्नुहोस्

६/५/२०७४

४३

नोट २०7474--5-२

३/५/२०७४

४४

नोट २०7474--4-२। प्रेस गर्नुहोस्

२७/४/२०७४

४५

नोट २०7474--4-१

१९/४/२०७४

४६

प्रेस नोट २०7474--4-१-15 (फिल्ड अडिट दिशा)

१८/४/२०७४

४७

नोट २०7474--4-१-15 (मिडिया अन्तरक्रिया)

१६/४/२०७४

४८

प्रेस नोट २०7474--4-१-15 (पदोन्नति)

१६/४/२०७४

४९

विभिन्न समितिहरुको गठन

४/४/२०७४

५०

नोट २०7474--4-। थिच्नुहोस्

३/४/२०७४

५१

नोट २०7474--3-२। प्रेस गर्नुहोस्

३०/३/२०७४

५२

नोट २०7474--3-२। प्रेस गर्नुहोस्

२९/३/२०७४

५३

नोट २०7474--3-२। थिच्नुहोस्

२६/३/२०७४

५४

नोट २०7474--3-२। प्रेस गर्नुहोस्

२६/३/२०७४

५५

नोट २०7474--4-। थिच्नुहोस्

२५/३/२०७४

५६

नोट २०7474--3-२। प्रेस गर्नुहोस्

२४/३/२०७४

५७

नोट २०7474--3-२१ प्रेस गर्नुहोस्

२१/३/२०७४

५८

नोट २०7474--3-१

२०/३/२०७४

५९

माननीय लेखा परीक्षकको भाषण - ०44--3-१-15

१५/३/२०७४

६०

Rt को भाषण। माननीय राष्ट्रपति -१44--3-१।

१५/३/२०७४

६१

नोट २०7474--3-9 थिच्नुहोस्

१०/३/२०७४

६२

नोट २०7474--3-8 थिच्नुहोस्

८/३/२०७४

६३

नोट २०7474--3-7 थिच्नुहोस्

८/३/२०७४

६४

नोट २०7474--3-२

६/३/२०७४

६५

नोट २०7474--3-। थिच्नुहोस्

५/३/२०७४

६६

महालेखा परीक्षकको कार्य योजना प्रकाशित भयो

४/३/२०७४

६७

प्रेस नोट

२/३/२०७४

६८

महालेखा परीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदन, २०१ submitted पेश गरे

३१/१२/२०७३

६९

महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट प्रकाशित भयो

३०/१२/२०७३

७०

OAG नेपालबाट प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण

२३/२/२०७३

७१

SAI प्रमुखहरूको भ्रमणको बारेमा समाचार

११/१/२०७३

७२

महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट प्रकाशित भयो

२९/१२/२०७२

७३

नोट २०7474--5--30० प्रेस गर्नुहोस्

२९/५/२०७२

७४

सार्वजनिक सूचना

९/५/२०७२

७५

महालेखा परीक्षकले वार्षिक रिपोर्ट, २०१ submitted पेश गरे

२/१/२०७२

७६

भेट्नुहोस् बैठक २०१-0-०4-१२

२९/१२/२०७१

७७

नेपाल एएसओएसएआई गभर्निंग बोर्ड (नेपाली) मा छ

१०/११/२०७१

७८

मलेसियाको आधिकारिक भ्रमण

४/११/२०७१

७९

नर्वे र भियतनामको एजीको आधिकारिक भ्रमण

३१/५/२०७१

८०

Th 56 औं वार्षिकोत्सव

२०/३/२०७१

८१

सार्क संगोष्ठीको समापन समारोह

२५/११/२०७०

८२

सार्क सिम्पोजियम

२०/११/२०७०

८३

अडिट सल्लाहकार समिति

१४/१०/२०७०

८४

बोलपत्रको लागि आमन्त्रित

१७/८/२०७०

८५

छाप लगाइएको उद्धरण

२५/७/२०७०

८६

सिभिल सेवा पुरस्कार अन्तिम

१३/५/२०७०

८७

निजामती सेवा पुरस्कारका लागि कर्मचारीहरूको सूची

१३/५/२०७०

८८

अडिट योजना

१/४/२०७०

कार्यालय समय

आइतबार - बिहिबार : बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म