महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

प्रेस विमोचन

S.N. फाइल नाम मिति हेर्नुहोस् डाउनलोड

प्रेस विज्ञप्ति - २०८१।२।१३ - महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेस

१३/२/२०८१

महालेखापरीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सन्दर्भमा प्रेस नोट ।

१३/२/२०८१

प्रेस विज्ञप्ति-२०८१।१।२०

२०/१/२०८१

प्रेस विज्ञप्ति-२०८१।१।६

६/१/२०८१

प्रेस विज्ञप्ति-२०८०।१२।०९

१०/१२/२०८०

प्रेस विज्ञप्ति-२०८०।१२।०२

२/१२/२०८०

प्रेस विज्ञप्ति-२०८०।११।२२

२२/११/२०८०

प्रेस विज्ञप्ति-२०८०।११।११

११/११/२०८०

प्रेस विज्ञप्ति-२०८०।१०।२६

२६/१०/२०८०

१०

प्रेस विज्ञप्ति-२०८०।१०।२२

२४/१०/२०८०

११

प्रेस विज्ञप्ति-२०८०।१०।१९

१९/१०/२०८०

१२

प्रेस विज्ञप्ति-२०८०।१०।०५

५/१०/२०८०

१३

प्रेस विज्ञप्ति-२०८०।०९।२४

२४/९/२०८०

१४

प्रेस विज्ञप्ति-२०८०।०९।१६

१६/९/२०८०

१५

प्रेस विज्ञप्ति-२०८०।०८।२९

२९/८/२०८०

१६

प्रेस विज्ञप्ति-२०८०।०७।१५

१५/७/२०८०

१७

प्रेस विज्ञप्ति-२०८०।०४।३१

३१/४/२०८०

१८

प्रेस विज्ञप्ति-२०८०।०४।२८

२८/४/२०८०

१९

प्रेस विज्ञप्ति-२०८०।०४।२६

२६/४/२०८०

२०

प्रेस विज्ञप्ति-२०८०।०३।१५ (महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६५औँ वार्षिकोत्सव)

१५/३/२०८०

२१

प्रेस विज्ञप्ति-२०८०।३।१ (महालेखापरीक्षकको कार्यालयको लागि सहयोग कार्यक्रमको उद्घाटन)

१/३/२०८०

२२

प्रेस विज्ञप्ति (कार्यवहाक महालेखापरीक्षकज्यूको पदवहाली तथा निर्देशन)

१६/२/२०८०

२३

प्रेश विज्ञप्ति (माननीय महालेखापरीक्षकबाट धन्यबाट ज्ञापन)

८/२/२०८०

२४

प्रेस विज्ञप्ति -२०८०।१।२० (महालेखापरीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनका संक्षिप्त व्यहोरा सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष प्रस्तुत गरिएको )

२०/१/२०८०

२५

प्रेस विज्ञप्ति (२०७९।१२।३०)

३०/१२/२०७९

२६

प्रेश विज्ञप्ति (२०७९।९।१७)

१८/९/२०७९

२७

प्रेस विज्ञप्ति (२०७९।०३।२९)

२९/३/२०७९

२८

प्रेस-विज्ञप्ति (२०७९।०३।१८)

१८/३/२०७९

२९

प्रेस-विज्ञप्ति (महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६४ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रम-२०८९।०३।१५)

१५/३/२०७९

३०

सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट महालेखापरीक्षकको कार्यालयको नवनिर्मित भवन समुद्‌घाटन ।

९/८/२०७८

३१

महालेखापरीक्षकको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति र प्रेस नोट, २०७८।५।४

४/५/२०७८

३२

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३ ‌‌औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा माननीय महालेखापरीक्षकको शुभकामना सन्देश ।

१६/३/२०७८

३३

माननीय महालेखापरीक्षक श्री टंकमणि शर्मा, दंगालज्यूको चार वर्षको अवधिमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट सम्पादित प्रमुख कार्यहरु

८/२/२०७८

३४

प्रेस विज्ञप्ति (२०७७।१२।०४)

८/१२/२०७७

३५

प्रेस विज्ञप्ति (२०७५।०९।२५)

२७/९/२०७५

३६

भवन शिलान्यास कार्यक्रममा माननीय महालेखापरीक्षकज्यूको मन्तव्य

२८/८/२०७५

३७

महालेखापरीक्षकज्यूको मन्तव्य २०७४।०८।१८

१९/८/२०७५

३८

प्रेस नोट २०७५।६।२६

२६/६/२०७५

३९

प्रेस नोट २०७५।६।१२

१३/६/२०७५

४०

प्रेस नोट २०७५।६।९

१०/६/२०७५

४१

नोट २०74-6--6-१

२/६/२०७५

४२

प्रेस नोट २०७५।५।१९

२२/५/२०७५

४३

प्रेस नोट २०७५।४।१६

१६/४/२०७५

४४

प्रेस नोट २०७५।४।१५

१५/४/२०७५

४५

प्रेस नोट २०7474--4- Tuesday मंगलवार

३/४/२०७५

४६

नोट २०7575--3-१

१९/३/२०७५

४७

प्रेस नोट २०७५।३।१८

१८/३/२०७५

४८

प्रेस नोट २०७५।३।१५

१६/३/२०७५

४९

प्रेस नोट २०७५।३।१०

११/३/२०७५

५०

प्रेस नोट २०७५।३।८

१०/३/२०७५

५१

प्रेस नोट २०७५-०२-०८

८/२/२०७५

५२

नोट २०7474-१२-२। प्रेस गर्नुहोस्

२९/१२/२०७४

५३

प्रेस नोट २०७४-१२-२९

२९/१२/२०७४

५४

नोट २०7474-११--30० प्रेस गर्नुहोस्

३०/११/२०७४

५५

प्रेस नोट २०७४-११-३०

३०/११/२०७४

५६

नोट २०7474-१११।

१४/११/२०७४

५७

प्रेस नोट २०७४-११-१४

१४/११/२०७४

५८

प्रेस नोट २०7474-११-०9

९/११/२०७४

५९

प्रेस नोट २०७४-११-०९

९/११/२०७४

६०

नोट २०7474-१०-२8 प्रेस गर्नुहोस्

२८/१०/२०७४

६१

प्रेस नोट २०७४-१०-२८

२८/१०/२०७४

६२

नोट २०7474-१०-०3 प्रेस गर्नुहोस्

३/१०/२०७४

६३

प्रेस नोट २०७४-१०-०३

२३/९/२०७४

६४

नोट २०7474-8-१

१९/८/२०७४

६५

नोट २०7474-8-१।

१६/८/२०७४

६६

नोट २०7474-7-१।

१७/७/२०७४

६७

नोट २०7474-7-१

१७/७/२०७४

६८

नोट २०7474--6-१

२०/६/२०७४

६९

नोट २०74-6--6-२

८/६/२०७४

७०

नोट २०7474--6-। थिच्नुहोस्

६/६/२०७४

७१

नोट २०7474--6-२

४/६/२०७४

७२

नोट २०7474--5-२। प्रेस गर्नुहोस्

३०/५/२०७४

७३

नोट २०7474--5-१

१४/५/२०७४

७४

नोट २०7474--5-२

७/५/२०७४

७५

नोट २०7474--5-। थिच्नुहोस्

६/५/२०७४

७६

नोट २०7474--5-२

३/५/२०७४

७७

नोट २०7474--4-२। प्रेस गर्नुहोस्

२७/४/२०७४

७८

नोट २०7474--4-१

१९/४/२०७४

७९

प्रेस नोट २०7474--4-१-15 (फिल्ड अडिट दिशा)

१८/४/२०७४

८०

नोट २०7474--4-१-15 (मिडिया अन्तरक्रिया)

१६/४/२०७४

८१

प्रेस नोट २०7474--4-१-15 (पदोन्नति)

१६/४/२०७४

८२

विभिन्न समितिहरुको गठन

४/४/२०७४

८३

नोट २०7474--4-। थिच्नुहोस्

३/४/२०७४

८४

नोट २०7474--3-२। प्रेस गर्नुहोस्

३०/३/२०७४

८५

नोट २०7474--3-२। प्रेस गर्नुहोस्

२९/३/२०७४

८६

नोट २०7474--3-२। थिच्नुहोस्

२६/३/२०७४

८७

नोट २०7474--3-२। प्रेस गर्नुहोस्

२६/३/२०७४

८८

नोट २०7474--4-। थिच्नुहोस्

२५/३/२०७४

८९

नोट २०7474--3-२। प्रेस गर्नुहोस्

२४/३/२०७४

९०

नोट २०7474--3-२१ प्रेस गर्नुहोस्

२१/३/२०७४

९१

नोट २०7474--3-१

२०/३/२०७४

९२

माननीय लेखा परीक्षकको भाषण - ०44--3-१-15

१५/३/२०७४

९३

Rt को भाषण। माननीय राष्ट्रपति -१44--3-१।

१५/३/२०७४

९४

नोट २०7474--3-9 थिच्नुहोस्

१०/३/२०७४

९५

नोट २०7474--3-8 थिच्नुहोस्

८/३/२०७४

९६

नोट २०7474--3-7 थिच्नुहोस्

८/३/२०७४

९७

नोट २०7474--3-२

६/३/२०७४

९८

नोट २०7474--3-। थिच्नुहोस्

५/३/२०७४

९९

महालेखा परीक्षकको कार्य योजना प्रकाशित भयो

४/३/२०७४

१००

प्रेस नोट

२/३/२०७४

१०१

महालेखा परीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदन, २०१ submitted पेश गरे

३१/१२/२०७३

१०२

महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट प्रकाशित भयो

३०/१२/२०७३

१०३

OAG नेपालबाट प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण

२३/२/२०७३

१०४

SAI प्रमुखहरूको भ्रमणको बारेमा समाचार

११/१/२०७३

१०५

महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट प्रकाशित भयो

२९/१२/२०७२

१०६

नोट २०7474--5--30० प्रेस गर्नुहोस्

२९/५/२०७२

१०७

सार्वजनिक सूचना

९/५/२०७२

१०८

महालेखा परीक्षकले वार्षिक रिपोर्ट, २०१ submitted पेश गरे

२/१/२०७२

१०९

भेट्नुहोस् बैठक २०१-0-०4-१२

२९/१२/२०७१

११०

नेपाल एएसओएसएआई गभर्निंग बोर्ड (नेपाली) मा छ

१०/११/२०७१

१११

मलेसियाको आधिकारिक भ्रमण

४/११/२०७१

११२

नर्वे र भियतनामको एजीको आधिकारिक भ्रमण

३१/५/२०७१

११३

Th 56 औं वार्षिकोत्सव

२०/३/२०७१

११४

सार्क संगोष्ठीको समापन समारोह

२५/११/२०७०

११५

सार्क सिम्पोजियम

२०/११/२०७०

११६

अडिट सल्लाहकार समिति

१४/१०/२०७०

११७

बोलपत्रको लागि आमन्त्रित

१७/८/२०७०

११८

छाप लगाइएको उद्धरण

२५/७/२०७०

११९

सिभिल सेवा पुरस्कार अन्तिम

१३/५/२०७०

१२०

निजामती सेवा पुरस्कारका लागि कर्मचारीहरूको सूची

१३/५/२०७०

१२१

अडिट योजना

१/४/२०७०

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म