महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

प्रेस विमोचन

S.N. फाइल नाम मिति हेर्नुहोस् डाउनलोड

प्रेस विज्ञप्ति (कार्यवहाक महालेखापरीक्षकज्यूको पदवहाली तथा निर्देशन)

१६/२/२०८०

प्रेश विज्ञप्ति (माननीय महालेखापरीक्षकबाट धन्यबाट ज्ञापन)

८/२/२०८०

प्रेस विज्ञप्ति -२०८०।१।२० (महालेखापरीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनका संक्षिप्त व्यहोरा सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष प्रस्तुत गरिएको )

२०/१/२०८०

प्रेस विज्ञप्ति (२०७९।१२।३०)

३०/१२/२०७९

प्रेश विज्ञप्ति (२०७९।९।१७)

१८/९/२०७९

प्रेस विज्ञप्ति (२०७९।०३।२९)

२९/३/२०७९

प्रेस-विज्ञप्ति (२०७९।०३।१८)

१८/३/२०७९

प्रेस-विज्ञप्ति (महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६४ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रम-२०८९।०३।१५)

१५/३/२०७९

सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट महालेखापरीक्षकको कार्यालयको नवनिर्मित भवन समुद्‌घाटन ।

९/८/२०७८

१०

महालेखापरीक्षकको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति र प्रेस नोट, २०७८।५।४

४/५/२०७८

११

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३ ‌‌औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा माननीय महालेखापरीक्षकको शुभकामना सन्देश ।

१६/३/२०७८

१२

माननीय महालेखापरीक्षक श्री टंकमणि शर्मा, दंगालज्यूको चार वर्षको अवधिमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट सम्पादित प्रमुख कार्यहरु

८/२/२०७८

१३

प्रेस विज्ञप्ति (२०७७।१२।०४)

८/१२/२०७७

१४

प्रेस विज्ञप्ति (२०७५।०९।२५)

२७/९/२०७५

१५

भवन शिलान्यास कार्यक्रममा माननीय महालेखापरीक्षकज्यूको मन्तव्य

२८/८/२०७५

१६

महालेखापरीक्षकज्यूको मन्तव्य २०७४।०८।१८

१९/८/२०७५

१७

प्रेस नोट २०७५।६।२६

२६/६/२०७५

१८

प्रेस नोट २०७५।६।१२

१३/६/२०७५

१९

प्रेस नोट २०७५।६।९

१०/६/२०७५

२०

नोट २०74-6--6-१

२/६/२०७५

२१

प्रेस नोट २०७५।५।१९

२२/५/२०७५

२२

प्रेस नोट २०७५।४।१६

१६/४/२०७५

२३

प्रेस नोट २०७५।४।१५

१५/४/२०७५

२४

प्रेस नोट २०7474--4- Tuesday मंगलवार

३/४/२०७५

२५

नोट २०7575--3-१

१९/३/२०७५

२६

प्रेस नोट २०७५।३।१८

१८/३/२०७५

२७

प्रेस नोट २०७५।३।१५

१६/३/२०७५

२८

प्रेस नोट २०७५।३।१०

११/३/२०७५

२९

प्रेस नोट २०७५।३।८

१०/३/२०७५

३०

प्रेस नोट २०७५-०२-०८

८/२/२०७५

३१

नोट २०7474-१२-२। प्रेस गर्नुहोस्

२९/१२/२०७४

३२

प्रेस नोट २०७४-१२-२९

२९/१२/२०७४

३३

नोट २०7474-११--30० प्रेस गर्नुहोस्

३०/११/२०७४

३४

प्रेस नोट २०७४-११-३०

३०/११/२०७४

३५

नोट २०7474-१११।

१४/११/२०७४

३६

प्रेस नोट २०७४-११-१४

१४/११/२०७४

३७

प्रेस नोट २०7474-११-०9

९/११/२०७४

३८

प्रेस नोट २०७४-११-०९

९/११/२०७४

३९

नोट २०7474-१०-२8 प्रेस गर्नुहोस्

२८/१०/२०७४

४०

प्रेस नोट २०७४-१०-२८

२८/१०/२०७४

४१

नोट २०7474-१०-०3 प्रेस गर्नुहोस्

३/१०/२०७४

४२

प्रेस नोट २०७४-१०-०३

२३/९/२०७४

४३

नोट २०7474-8-१

१९/८/२०७४

४४

नोट २०7474-8-१।

१६/८/२०७४

४५

नोट २०7474-7-१।

१७/७/२०७४

४६

नोट २०7474-7-१

१७/७/२०७४

४७

नोट २०7474--6-१

२०/६/२०७४

४८

नोट २०74-6--6-२

८/६/२०७४

४९

नोट २०7474--6-। थिच्नुहोस्

६/६/२०७४

५०

नोट २०7474--6-२

४/६/२०७४

५१

नोट २०7474--5-२। प्रेस गर्नुहोस्

३०/५/२०७४

५२

नोट २०7474--5-१

१४/५/२०७४

५३

नोट २०7474--5-२

७/५/२०७४

५४

नोट २०7474--5-। थिच्नुहोस्

६/५/२०७४

५५

नोट २०7474--5-२

३/५/२०७४

५६

नोट २०7474--4-२। प्रेस गर्नुहोस्

२७/४/२०७४

५७

नोट २०7474--4-१

१९/४/२०७४

५८

प्रेस नोट २०7474--4-१-15 (फिल्ड अडिट दिशा)

१८/४/२०७४

५९

नोट २०7474--4-१-15 (मिडिया अन्तरक्रिया)

१६/४/२०७४

६०

प्रेस नोट २०7474--4-१-15 (पदोन्नति)

१६/४/२०७४

६१

विभिन्न समितिहरुको गठन

४/४/२०७४

६२

नोट २०7474--4-। थिच्नुहोस्

३/४/२०७४

६३

नोट २०7474--3-२। प्रेस गर्नुहोस्

३०/३/२०७४

६४

नोट २०7474--3-२। प्रेस गर्नुहोस्

२९/३/२०७४

६५

नोट २०7474--3-२। थिच्नुहोस्

२६/३/२०७४

६६

नोट २०7474--3-२। प्रेस गर्नुहोस्

२६/३/२०७४

६७

नोट २०7474--4-। थिच्नुहोस्

२५/३/२०७४

६८

नोट २०7474--3-२। प्रेस गर्नुहोस्

२४/३/२०७४

६९

नोट २०7474--3-२१ प्रेस गर्नुहोस्

२१/३/२०७४

७०

नोट २०7474--3-१

२०/३/२०७४

७१

माननीय लेखा परीक्षकको भाषण - ०44--3-१-15

१५/३/२०७४

७२

Rt को भाषण। माननीय राष्ट्रपति -१44--3-१।

१५/३/२०७४

७३

नोट २०7474--3-9 थिच्नुहोस्

१०/३/२०७४

७४

नोट २०7474--3-8 थिच्नुहोस्

८/३/२०७४

७५

नोट २०7474--3-7 थिच्नुहोस्

८/३/२०७४

७६

नोट २०7474--3-२

६/३/२०७४

७७

नोट २०7474--3-। थिच्नुहोस्

५/३/२०७४

७८

महालेखा परीक्षकको कार्य योजना प्रकाशित भयो

४/३/२०७४

७९

प्रेस नोट

२/३/२०७४

८०

महालेखा परीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदन, २०१ submitted पेश गरे

३१/१२/२०७३

८१

महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट प्रकाशित भयो

३०/१२/२०७३

८२

OAG नेपालबाट प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण

२३/२/२०७३

८३

SAI प्रमुखहरूको भ्रमणको बारेमा समाचार

११/१/२०७३

८४

महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट प्रकाशित भयो

२९/१२/२०७२

८५

नोट २०7474--5--30० प्रेस गर्नुहोस्

२९/५/२०७२

८६

सार्वजनिक सूचना

९/५/२०७२

८७

महालेखा परीक्षकले वार्षिक रिपोर्ट, २०१ submitted पेश गरे

२/१/२०७२

८८

भेट्नुहोस् बैठक २०१-0-०4-१२

२९/१२/२०७१

८९

नेपाल एएसओएसएआई गभर्निंग बोर्ड (नेपाली) मा छ

१०/११/२०७१

९०

मलेसियाको आधिकारिक भ्रमण

४/११/२०७१

९१

नर्वे र भियतनामको एजीको आधिकारिक भ्रमण

३१/५/२०७१

९२

Th 56 औं वार्षिकोत्सव

२०/३/२०७१

९३

सार्क संगोष्ठीको समापन समारोह

२५/११/२०७०

९४

सार्क सिम्पोजियम

२०/११/२०७०

९५

अडिट सल्लाहकार समिति

१४/१०/२०७०

९६

बोलपत्रको लागि आमन्त्रित

१७/८/२०७०

९७

छाप लगाइएको उद्धरण

२५/७/२०७०

९८

सिभिल सेवा पुरस्कार अन्तिम

१३/५/२०७०

९९

निजामती सेवा पुरस्कारका लागि कर्मचारीहरूको सूची

१३/५/२०७०

१००

अडिट योजना

१/४/२०७०

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म