महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

महालेखापरीक्षक

कार्यवाहक महालेखापरीक्षक श्री बामदेव शर्मा अधिकारी