महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

दूरदृष्टि, गन्तव्य तथा मूल्य/मान्यता

दूरदृष्टि-जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्द्धन गर्ने विश्‍वसनीय संस्था 

गन्तव्य- राष्ट्रलाई  स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने 

मूल्य/मान्यता-

  • निष्ठा
  • स्वतन्त्रता
  • व्यावसायिकता
  • पारदर्शिता
  • जवाफदेहिता


  • साइट भ्रमण

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म