महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

सूचना

S.N. फाइल नाम मिति हेर्नुहोस् डाउनलोड

पूर्व महालेखापरीक्षक प्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली

३०/२/२०७८

माननीय महालेखापरीक्षक श्री टंकमणि शर्मा, दंगालज्यूको सन्देश ।

८/२/२०७८

कोरोना संक्रमणमा सावधानी अपनाउने बारे

९/१/२०७८

चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षा अध्ययन सम्बन्धमा ।

७/१/२०७८

नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश

१/१/२०७८

लेख रचना उपलब्ध गराइदिनुहुन

१०/१२/२०७७

टोनरहरुको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा

२१/११/२०७७

नेपाल लेखापरीक्षण सेवा (गठन, श्रेणी विभाजन र नियुत्ति) नयमहरु, २०७७

६/९/२०७७

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

२२/८/२०७७

१०

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

४/८/२०७७

११

लेख रचना उपलब्ध गराइदिनहुन ।

१९/७/२०७७

१२

लेख रचना उपलब्ध गराइदिनुहुन ।

१९/७/२०७७

१३

बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बारे ।

१७/११/२०७५

१४

नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई सुदृढीकरण गर्न परामर्श सेवाहरुको लागी चासो व्यक्त गर्न अनुरोध

२०/१०/२०७५

१५

नेपाल (OAGN) लेखा परीक्षण र आईटी सेवाहरुको लेखा परीक्षक सामान्य को कार्यालय को सुदृढीकरण को लागी सेवा परामर्श को लागी संदर्भ सर्त (ToR)

१७/१०/२०७५

१६

नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई सुदृढीकरण गर्न परामर्श सेवाहरुको लागी चासो व्यक्त गर्न अनुरोध

१७/१०/२०७५

१७

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

१५/९/२०७५

१८

बोलपत्रहरूको लागि आइभेटेशनमा सुधार सूचना

१०/९/२०७५

१९

सूचना - बोलपत्र स्वीकृति को अभिप्राय

६/९/२०७५

२०

सूचना - बोलपत्र स्वीकृति को अभिप्राय

६/९/२०७५

२१

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

१८/८/२०७५

२२

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

१८/८/२०७५

२३

बोलपत्र कागजात संशोधन गरिएको सम्बन्धमा

९/८/२०७५

२४

सूचना - बोलपत्र स्वीकृति को अभिप्राय

९/८/२०७५

२५

बोलपत्र आह्वानको सूचना

११/७/२०७५

२६

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

११/७/२०७५

२७

लेखापरीक्षण नीति तथा वार्षिक कार्यतालिका

२१/४/२०७५

२८

लेखापरीक्षण नीति तथा वार्षिक कार्यतालिका

२१/४/२०७५

२९

लेखापरीक्षण सहायक नियुक्ति सम्बन्धी सूचना

२०/३/२०७५

३०

बस सेवाहरूको टेन्डर स्वीकृति

२१/११/२०७४

३१

डेस्कटप कम्प्यूटरहरूको लागि टेन्डर स्वीकृत

२१/११/२०७४

३२

टोनरहरूको टेन्डर स्वीकृति

२१/११/२०७४

३३

स्टेशनरीका लागि टेन्डर स्वीकृत

२१/११/२०७४

३४

ल्यापटप कम्प्युटरहरूको लागि टेन्डर स्वीकृत

२१/११/२०७४

३५

बस भाडामा लिने बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा

२१/११/२०७४

३६

डेस्कटप कम्प्युटरहरुको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा

२१/११/२०७४

३७

स्टेसनरी सामग्रीको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा

२१/११/२०७४

३८

ल्यापटपहरुको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा

२१/११/२०७४

३९

बाेलपत्र स्वीकृतिको लागि आशय पत्र

१८/११/२०७४

४०

अन्तिम चरण २०7474 को लागि अडिट टोली

२५/९/२०७४

४१

सार्वजनिक अनुरोध २०7474 (२०१))

२५/९/२०७४

४२

आन्तरिक सजावटको लागि टेन्डर स्वीकृत

२७/८/२०७४

४३

आईटी अडिटको स्थायी सूची २०7474-75।

५/८/२०७४

४४

आन्तरिक नवीकरणका लागि टेंडर सूचना

२९/७/२०७४

४५

सार्वजनिक अनुरोध २०7474 कार्तिक (२०१ October अक्टोबर)

१३/७/२०७४

४६

दोस्रो चरण २०7474 को लागि अडिट टोली

१३/७/२०७४

४७

लेखा परीक्षण सहायक २०74। को नियुक्ति

२६/६/२०७४

४८

स्थायी सूची २०7474-75।

२२/६/२०७४

४९

अडिट सहायकहरूको नियुक्ति

२०/६/२०७४

५०

सूचनाकाे हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन (२०७७ श्रावण १ देखि आश्विन ३० सम्म)

२३/७/२०७३

५१

कम्प्युटरहरूको लागि बोलपत्रको निम्ता

२५/१०/२०७१

५२

सार्वजनिक अनुरोध

२५/१०/२०७१

५३

अडिटरको अपोइन्टमेन्टहरू

१५/४/२०७१

५४

सार्वजनिक अनुरोध

४/५/२०७०

५५

मालसामानहरुकाे लिलाम विक्रिकाे सूचना ।

१७/११/२०६९

५६

सूचना फारम

२४/७/२०६९

कार्यालय समय

आइतबार - बिहिबार : बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म