महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

सूचना

S.N. फाइल नाम मिति हेर्नुहोस् डाउनलोड

कार्यमूलक लेखापरीक्षणको बिषय प्रस्ताव गर्न अनुरोध ।

८/२/२०८०

सिलबन्दी दरभाउ पत्रको सूचना ।

१/२/२०८०

ल्यापटप कम्प्यूटर र डेस्कटप कम्प्यूटर खरिद तथा आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

२७/१/२०८०

झुरा कागजात विक्री सम्बन्धि सूचना ।

२७/१/२०८०

लेखापरीक्षण सल्लाहकार समितिको १८ औँ वैठकको निर्णय

१३/१/२०८०

ल्यापटप कम्प्यूटर खरिद तथा आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

१५/१२/२०७९

घरभाडा लिने सम्बन्धी सूचना ।

७/९/२०७९

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

२२/८/२०७९

वैदेशिक अध्ययन तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्मबन्धमा ।

२/८/२०७९

१०

विजया दशमी, शुभ दिपावली तथा छट पर्वको शुभकामना ।

१४/६/२०७९

११

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

२७/५/२०७९

१२

लेख रचना उपलब्ध गराइदिनुहुन ।

१७/५/२०७९

१३

प्रस्ताव स्वीकृतिको आशय पत्र ।

१३/५/२०७९

१४

बोलपत्र आह्‌वानको सूचना ।

१५/३/२०७९

१५

सर्टलिस्टमा परेका अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता-अडिटिङ फर्मको सूचना ।

३१/२/२०७९

१६

लेख रचना उपलब्ध गराइदिनुहुन ।

५/२/२०७९

१७

आसयपत्र माग गर्ने बारेको सूचना ।

३०/१/२०७९

१८

बढुवाको सूचना ।

१६/१२/२०७८

१९

इलेक्ट्रोनिक मेसिनरी र उपकरणहरूको आपूर्ति र डेलिभरीको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

२४/११/२०७८

२०

टोनर कार्ट्रिज र पेन ड्राइभ खरीदको लागी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

१४/११/२०७८

२१

डेस्कटप कम्प्यूटर खरिदको लागि बोलपत्र आह्ववानको सूचना ।

१४/११/२०७८

२२

सवारी खरिद सम्बन्धी सूचना - RFP for Motorcycle Shopping

२३/१०/२०७८

२३

सर्भर, सम्बन्धित उपकरण र सफ्टवेयरको आपूर्ति र इन्स्टलेशनको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

४/१०/२०७८

२४

कार्य सञ्‍चालन सम्बन्धि सूचना ।

२/१०/२०७८

२५

ल्यापटप कम्प्यूटर आपूर्तिको लागी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

१५/८/२०७८

२६

क्याटलग, ब्रोसर सपिङ विधिबाट सवारी खरिद सम्बन्धी सूचना ।

२/८/२०७८

२७

फर्निचर सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

१/८/२०७८

२८

नेपालीहरुको महान पर्व विजया दशमीको शुभकामना सन्देश

२६/६/२०७८

२९

स्टेशनरी तथा कार्यालय सामाग्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

६/६/२०७८

३०

फर्निचर सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

२३/५/२०७८

३१

ना.म.ले.प.ज्यूहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पठाएको ।

२२/४/२०७८

३२

पूर्व महालेखापरीक्षक प्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली

३०/२/२०७८

३३

माननीय महालेखापरीक्षक श्री टंकमणि शर्मा, दंगालज्यूको सन्देश ।

८/२/२०७८

३४

कोरोना संक्रमणमा सावधानी अपनाउने बारे

९/१/२०७८

३५

चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षा अध्ययन सम्बन्धमा ।

७/१/२०७८

३६

नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश

१/१/२०७८

३७

लेख रचना उपलब्ध गराइदिनुहुन

१०/१२/२०७७

३८

टोनरहरुको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा

२१/११/२०७७

३९

नेपाल लेखापरीक्षण सेवा (गठन, श्रेणी विभाजन र नियुत्ति) नयमहरु, २०७७

६/९/२०७७

४०

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

२२/८/२०७७

४१

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

४/८/२०७७

४२

लेख रचना उपलब्ध गराइदिनहुन ।

१९/७/२०७७

४३

लेख रचना उपलब्ध गराइदिनुहुन ।

१९/७/२०७७

४४

बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बारे ।

१७/११/२०७५

४५

नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई सुदृढीकरण गर्न परामर्श सेवाहरुको लागी चासो व्यक्त गर्न अनुरोध

२०/१०/२०७५

४६

नेपाल (OAGN) लेखा परीक्षण र आईटी सेवाहरुको लेखा परीक्षक सामान्य को कार्यालय को सुदृढीकरण को लागी सेवा परामर्श को लागी संदर्भ सर्त (ToR)

१७/१०/२०७५

४७

नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई सुदृढीकरण गर्न परामर्श सेवाहरुको लागी चासो व्यक्त गर्न अनुरोध

१७/१०/२०७५

४८

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

१५/९/२०७५

४९

बोलपत्रहरूको लागि आइभेटेशनमा सुधार सूचना

१०/९/२०७५

५०

सूचना - बोलपत्र स्वीकृति को अभिप्राय

६/९/२०७५

५१

सूचना - बोलपत्र स्वीकृति को अभिप्राय

६/९/२०७५

५२

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

१८/८/२०७५

५३

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

१८/८/२०७५

५४

बोलपत्र कागजात संशोधन गरिएको सम्बन्धमा

९/८/२०७५

५५

सूचना - बोलपत्र स्वीकृति को अभिप्राय

९/८/२०७५

५६

बोलपत्र आह्वानको सूचना

११/७/२०७५

५७

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

११/७/२०७५

५८

लेखापरीक्षण नीति तथा वार्षिक कार्यतालिका

२१/४/२०७५

५९

लेखापरीक्षण नीति तथा वार्षिक कार्यतालिका

२१/४/२०७५

६०

लेखापरीक्षण सहायक नियुक्ति सम्बन्धी सूचना

२०/३/२०७५

६१

बस सेवाहरूको टेन्डर स्वीकृति

२१/११/२०७४

६२

डेस्कटप कम्प्यूटरहरूको लागि टेन्डर स्वीकृत

२१/११/२०७४

६३

टोनरहरूको टेन्डर स्वीकृति

२१/११/२०७४

६४

स्टेशनरीका लागि टेन्डर स्वीकृत

२१/११/२०७४

६५

ल्यापटप कम्प्युटरहरूको लागि टेन्डर स्वीकृत

२१/११/२०७४

६६

बस भाडामा लिने बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा

२१/११/२०७४

६७

डेस्कटप कम्प्युटरहरुको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा

२१/११/२०७४

६८

स्टेसनरी सामग्रीको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा

२१/११/२०७४

६९

ल्यापटपहरुको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा

२१/११/२०७४

७०

बाेलपत्र स्वीकृतिको लागि आशय पत्र

१८/११/२०७४

७१

अन्तिम चरण २०7474 को लागि अडिट टोली

२५/९/२०७४

७२

सार्वजनिक अनुरोध २०7474 (२०१))

२५/९/२०७४

७३

आन्तरिक सजावटको लागि टेन्डर स्वीकृत

२७/८/२०७४

७४

आईटी अडिटको स्थायी सूची २०7474-75।

५/८/२०७४

७५

आन्तरिक नवीकरणका लागि टेंडर सूचना

२९/७/२०७४

७६

सार्वजनिक अनुरोध २०7474 कार्तिक (२०१ October अक्टोबर)

१३/७/२०७४

७७

दोस्रो चरण २०7474 को लागि अडिट टोली

१३/७/२०७४

७८

लेखा परीक्षण सहायक २०74। को नियुक्ति

२६/६/२०७४

७९

स्थायी सूची २०7474-75।

२२/६/२०७४

८०

अडिट सहायकहरूको नियुक्ति

२०/६/२०७४

८१

सूचनाकाे हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन (२०७७ श्रावण १ देखि आश्विन ३० सम्म)

२३/७/२०७३

८२

कम्प्युटरहरूको लागि बोलपत्रको निम्ता

२५/१०/२०७१

८३

सार्वजनिक अनुरोध

२५/१०/२०७१

८४

अडिटरको अपोइन्टमेन्टहरू

१५/४/२०७१

८५

सार्वजनिक अनुरोध

४/५/२०७०

८६

मालसामानहरुकाे लिलाम विक्रिकाे सूचना ।

१७/११/२०६९

८७

सूचना फारम

२४/७/२०६९

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म