महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

सूचना

S.N. फाइल नाम मिति हेर्नुहोस् डाउनलोड

नेपालीहरुको महान पर्व विजया दशमीको शुभकामना सन्देश

२६/६/२०७८

स्टेशनरी तथा कार्यालय सामाग्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

६/६/२०७८

फर्निचर सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

२३/५/२०७८

ना.म.ले.प.ज्यूहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पठाएको ।

२२/४/२०७८

पूर्व महालेखापरीक्षक प्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली

३०/२/२०७८

माननीय महालेखापरीक्षक श्री टंकमणि शर्मा, दंगालज्यूको सन्देश ।

८/२/२०७८

कोरोना संक्रमणमा सावधानी अपनाउने बारे

९/१/२०७८

चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षा अध्ययन सम्बन्धमा ।

७/१/२०७८

नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश

१/१/२०७८

१०

लेख रचना उपलब्ध गराइदिनुहुन

१०/१२/२०७७

११

टोनरहरुको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा

२१/११/२०७७

१२

नेपाल लेखापरीक्षण सेवा (गठन, श्रेणी विभाजन र नियुत्ति) नयमहरु, २०७७

६/९/२०७७

१३

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

२२/८/२०७७

१४

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

४/८/२०७७

१५

लेख रचना उपलब्ध गराइदिनहुन ।

१९/७/२०७७

१६

लेख रचना उपलब्ध गराइदिनुहुन ।

१९/७/२०७७

१७

बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बारे ।

१७/११/२०७५

१८

नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई सुदृढीकरण गर्न परामर्श सेवाहरुको लागी चासो व्यक्त गर्न अनुरोध

२०/१०/२०७५

१९

नेपाल (OAGN) लेखा परीक्षण र आईटी सेवाहरुको लेखा परीक्षक सामान्य को कार्यालय को सुदृढीकरण को लागी सेवा परामर्श को लागी संदर्भ सर्त (ToR)

१७/१०/२०७५

२०

नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई सुदृढीकरण गर्न परामर्श सेवाहरुको लागी चासो व्यक्त गर्न अनुरोध

१७/१०/२०७५

२१

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

१५/९/२०७५

२२

बोलपत्रहरूको लागि आइभेटेशनमा सुधार सूचना

१०/९/२०७५

२३

सूचना - बोलपत्र स्वीकृति को अभिप्राय

६/९/२०७५

२४

सूचना - बोलपत्र स्वीकृति को अभिप्राय

६/९/२०७५

२५

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

१८/८/२०७५

२६

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

१८/८/२०७५

२७

बोलपत्र कागजात संशोधन गरिएको सम्बन्धमा

९/८/२०७५

२८

सूचना - बोलपत्र स्वीकृति को अभिप्राय

९/८/२०७५

२९

बोलपत्र आह्वानको सूचना

११/७/२०७५

३०

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

११/७/२०७५

३१

लेखापरीक्षण नीति तथा वार्षिक कार्यतालिका

२१/४/२०७५

३२

लेखापरीक्षण नीति तथा वार्षिक कार्यतालिका

२१/४/२०७५

३३

लेखापरीक्षण सहायक नियुक्ति सम्बन्धी सूचना

२०/३/२०७५

३४

बस सेवाहरूको टेन्डर स्वीकृति

२१/११/२०७४

३५

डेस्कटप कम्प्यूटरहरूको लागि टेन्डर स्वीकृत

२१/११/२०७४

३६

टोनरहरूको टेन्डर स्वीकृति

२१/११/२०७४

३७

स्टेशनरीका लागि टेन्डर स्वीकृत

२१/११/२०७४

३८

ल्यापटप कम्प्युटरहरूको लागि टेन्डर स्वीकृत

२१/११/२०७४

३९

बस भाडामा लिने बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा

२१/११/२०७४

४०

डेस्कटप कम्प्युटरहरुको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा

२१/११/२०७४

४१

स्टेसनरी सामग्रीको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा

२१/११/२०७४

४२

ल्यापटपहरुको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा

२१/११/२०७४

४३

बाेलपत्र स्वीकृतिको लागि आशय पत्र

१८/११/२०७४

४४

अन्तिम चरण २०7474 को लागि अडिट टोली

२५/९/२०७४

४५

सार्वजनिक अनुरोध २०7474 (२०१))

२५/९/२०७४

४६

आन्तरिक सजावटको लागि टेन्डर स्वीकृत

२७/८/२०७४

४७

आईटी अडिटको स्थायी सूची २०7474-75।

५/८/२०७४

४८

आन्तरिक नवीकरणका लागि टेंडर सूचना

२९/७/२०७४

४९

सार्वजनिक अनुरोध २०7474 कार्तिक (२०१ October अक्टोबर)

१३/७/२०७४

५०

दोस्रो चरण २०7474 को लागि अडिट टोली

१३/७/२०७४

५१

लेखा परीक्षण सहायक २०74। को नियुक्ति

२६/६/२०७४

५२

स्थायी सूची २०7474-75।

२२/६/२०७४

५३

अडिट सहायकहरूको नियुक्ति

२०/६/२०७४

५४

सूचनाकाे हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन (२०७७ श्रावण १ देखि आश्विन ३० सम्म)

२३/७/२०७३

५५

कम्प्युटरहरूको लागि बोलपत्रको निम्ता

२५/१०/२०७१

५६

सार्वजनिक अनुरोध

२५/१०/२०७१

५७

अडिटरको अपोइन्टमेन्टहरू

१५/४/२०७१

५८

सार्वजनिक अनुरोध

४/५/२०७०

५९

मालसामानहरुकाे लिलाम विक्रिकाे सूचना ।

१७/११/२०६९

६०

सूचना फारम

२४/७/२०६९

कार्यालय समय

आइतबार - बिहिबार : बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म