महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

सूचना

S.N. फाइल नाम मिति हेर्नुहोस् डाउनलोड

घरभाडा लिने सम्बन्धी सूचना ।

७/९/२०७९

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

२२/८/२०७९

वैदेशिक अध्ययन तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्मबन्धमा ।

२/८/२०७९

विजया दशमी, शुभ दिपावली तथा छट पर्वको शुभकामना ।

१४/६/२०७९

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

२७/५/२०७९

लेख रचना उपलब्ध गराइदिनुहुन ।

१७/५/२०७९

प्रस्ताव स्वीकृतिको आशय पत्र ।

१३/५/२०७९

बोलपत्र आह्‌वानको सूचना ।

१५/३/२०७९

सर्टलिस्टमा परेका अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता-अडिटिङ फर्मको सूचना ।

३१/२/२०७९

१०

लेख रचना उपलब्ध गराइदिनुहुन ।

५/२/२०७९

११

आसयपत्र माग गर्ने बारेको सूचना ।

३०/१/२०७९

१२

बढुवाको सूचना ।

१६/१२/२०७८

१३

इलेक्ट्रोनिक मेसिनरी र उपकरणहरूको आपूर्ति र डेलिभरीको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

२४/११/२०७८

१४

टोनर कार्ट्रिज र पेन ड्राइभ खरीदको लागी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

१४/११/२०७८

१५

डेस्कटप कम्प्यूटर खरिदको लागि बोलपत्र आह्ववानको सूचना ।

१४/११/२०७८

१६

सवारी खरिद सम्बन्धी सूचना - RFP for Motorcycle Shopping

२३/१०/२०७८

१७

सर्भर, सम्बन्धित उपकरण र सफ्टवेयरको आपूर्ति र इन्स्टलेशनको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

४/१०/२०७८

१८

कार्य सञ्‍चालन सम्बन्धि सूचना ।

२/१०/२०७८

१९

ल्यापटप कम्प्यूटर आपूर्तिको लागी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

१५/८/२०७८

२०

क्याटलग, ब्रोसर सपिङ विधिबाट सवारी खरिद सम्बन्धी सूचना ।

२/८/२०७८

२१

फर्निचर सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

१/८/२०७८

२२

नेपालीहरुको महान पर्व विजया दशमीको शुभकामना सन्देश

२६/६/२०७८

२३

स्टेशनरी तथा कार्यालय सामाग्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

६/६/२०७८

२४

फर्निचर सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

२३/५/२०७८

२५

ना.म.ले.प.ज्यूहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पठाएको ।

२२/४/२०७८

२६

पूर्व महालेखापरीक्षक प्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली

३०/२/२०७८

२७

माननीय महालेखापरीक्षक श्री टंकमणि शर्मा, दंगालज्यूको सन्देश ।

८/२/२०७८

२८

कोरोना संक्रमणमा सावधानी अपनाउने बारे

९/१/२०७८

२९

चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षा अध्ययन सम्बन्धमा ।

७/१/२०७८

३०

नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश

१/१/२०७८

३१

लेख रचना उपलब्ध गराइदिनुहुन

१०/१२/२०७७

३२

टोनरहरुको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा

२१/११/२०७७

३३

नेपाल लेखापरीक्षण सेवा (गठन, श्रेणी विभाजन र नियुत्ति) नयमहरु, २०७७

६/९/२०७७

३४

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

२२/८/२०७७

३५

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

४/८/२०७७

३६

लेख रचना उपलब्ध गराइदिनहुन ।

१९/७/२०७७

३७

लेख रचना उपलब्ध गराइदिनुहुन ।

१९/७/२०७७

३८

बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बारे ।

१७/११/२०७५

३९

नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई सुदृढीकरण गर्न परामर्श सेवाहरुको लागी चासो व्यक्त गर्न अनुरोध

२०/१०/२०७५

४०

नेपाल (OAGN) लेखा परीक्षण र आईटी सेवाहरुको लेखा परीक्षक सामान्य को कार्यालय को सुदृढीकरण को लागी सेवा परामर्श को लागी संदर्भ सर्त (ToR)

१७/१०/२०७५

४१

नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई सुदृढीकरण गर्न परामर्श सेवाहरुको लागी चासो व्यक्त गर्न अनुरोध

१७/१०/२०७५

४२

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

१५/९/२०७५

४३

बोलपत्रहरूको लागि आइभेटेशनमा सुधार सूचना

१०/९/२०७५

४४

सूचना - बोलपत्र स्वीकृति को अभिप्राय

६/९/२०७५

४५

सूचना - बोलपत्र स्वीकृति को अभिप्राय

६/९/२०७५

४६

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

१८/८/२०७५

४७

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

१८/८/२०७५

४८

बोलपत्र कागजात संशोधन गरिएको सम्बन्धमा

९/८/२०७५

४९

सूचना - बोलपत्र स्वीकृति को अभिप्राय

९/८/२०७५

५०

बोलपत्र आह्वानको सूचना

११/७/२०७५

५१

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

११/७/२०७५

५२

लेखापरीक्षण नीति तथा वार्षिक कार्यतालिका

२१/४/२०७५

५३

लेखापरीक्षण नीति तथा वार्षिक कार्यतालिका

२१/४/२०७५

५४

लेखापरीक्षण सहायक नियुक्ति सम्बन्धी सूचना

२०/३/२०७५

५५

बस सेवाहरूको टेन्डर स्वीकृति

२१/११/२०७४

५६

डेस्कटप कम्प्यूटरहरूको लागि टेन्डर स्वीकृत

२१/११/२०७४

५७

टोनरहरूको टेन्डर स्वीकृति

२१/११/२०७४

५८

स्टेशनरीका लागि टेन्डर स्वीकृत

२१/११/२०७४

५९

ल्यापटप कम्प्युटरहरूको लागि टेन्डर स्वीकृत

२१/११/२०७४

६०

बस भाडामा लिने बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा

२१/११/२०७४

६१

डेस्कटप कम्प्युटरहरुको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा

२१/११/२०७४

६२

स्टेसनरी सामग्रीको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा

२१/११/२०७४

६३

ल्यापटपहरुको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा

२१/११/२०७४

६४

बाेलपत्र स्वीकृतिको लागि आशय पत्र

१८/११/२०७४

६५

अन्तिम चरण २०7474 को लागि अडिट टोली

२५/९/२०७४

६६

सार्वजनिक अनुरोध २०7474 (२०१))

२५/९/२०७४

६७

आन्तरिक सजावटको लागि टेन्डर स्वीकृत

२७/८/२०७४

६८

आईटी अडिटको स्थायी सूची २०7474-75।

५/८/२०७४

६९

आन्तरिक नवीकरणका लागि टेंडर सूचना

२९/७/२०७४

७०

सार्वजनिक अनुरोध २०7474 कार्तिक (२०१ October अक्टोबर)

१३/७/२०७४

७१

दोस्रो चरण २०7474 को लागि अडिट टोली

१३/७/२०७४

७२

लेखा परीक्षण सहायक २०74। को नियुक्ति

२६/६/२०७४

७३

स्थायी सूची २०7474-75।

२२/६/२०७४

७४

अडिट सहायकहरूको नियुक्ति

२०/६/२०७४

७५

सूचनाकाे हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन (२०७७ श्रावण १ देखि आश्विन ३० सम्म)

२३/७/२०७३

७६

कम्प्युटरहरूको लागि बोलपत्रको निम्ता

२५/१०/२०७१

७७

सार्वजनिक अनुरोध

२५/१०/२०७१

७८

अडिटरको अपोइन्टमेन्टहरू

१५/४/२०७१

७९

सार्वजनिक अनुरोध

४/५/२०७०

८०

मालसामानहरुकाे लिलाम विक्रिकाे सूचना ।

१७/११/२०६९

८१

सूचना फारम

२४/७/२०६९

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म