महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

सूचना

S.N. फाइल नाम मिति हेर्नुहोस् डाउनलोड

सर्भर, सम्बन्धित उपकरण र सफ्टवेयरको आपूर्ति र इन्स्टलेशनको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

४/१०/२०७८

कार्य सञ्‍चालन सम्बन्धि सूचना ।

२/१०/२०७८

ल्यापटप कम्प्यूटर आपूर्तिको लागी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

१५/८/२०७८

क्याटलग, ब्रोसर सपिङ विधिबाट सवारी खरिद सम्बन्धी सूचना ।

२/८/२०७८

फर्निचर सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

१/८/२०७८

नेपालीहरुको महान पर्व विजया दशमीको शुभकामना सन्देश

२६/६/२०७८

स्टेशनरी तथा कार्यालय सामाग्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

६/६/२०७८

फर्निचर सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

२३/५/२०७८

ना.म.ले.प.ज्यूहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पठाएको ।

२२/४/२०७८

१०

पूर्व महालेखापरीक्षक प्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली

३०/२/२०७८

११

माननीय महालेखापरीक्षक श्री टंकमणि शर्मा, दंगालज्यूको सन्देश ।

८/२/२०७८

१२

कोरोना संक्रमणमा सावधानी अपनाउने बारे

९/१/२०७८

१३

चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षा अध्ययन सम्बन्धमा ।

७/१/२०७८

१४

नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश

१/१/२०७८

१५

लेख रचना उपलब्ध गराइदिनुहुन

१०/१२/२०७७

१६

टोनरहरुको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा

२१/११/२०७७

१७

नेपाल लेखापरीक्षण सेवा (गठन, श्रेणी विभाजन र नियुत्ति) नयमहरु, २०७७

६/९/२०७७

१८

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

२२/८/२०७७

१९

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

४/८/२०७७

२०

लेख रचना उपलब्ध गराइदिनहुन ।

१९/७/२०७७

२१

लेख रचना उपलब्ध गराइदिनुहुन ।

१९/७/२०७७

२२

बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बारे ।

१७/११/२०७५

२३

नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई सुदृढीकरण गर्न परामर्श सेवाहरुको लागी चासो व्यक्त गर्न अनुरोध

२०/१०/२०७५

२४

नेपाल (OAGN) लेखा परीक्षण र आईटी सेवाहरुको लेखा परीक्षक सामान्य को कार्यालय को सुदृढीकरण को लागी सेवा परामर्श को लागी संदर्भ सर्त (ToR)

१७/१०/२०७५

२५

नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई सुदृढीकरण गर्न परामर्श सेवाहरुको लागी चासो व्यक्त गर्न अनुरोध

१७/१०/२०७५

२६

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

१५/९/२०७५

२७

बोलपत्रहरूको लागि आइभेटेशनमा सुधार सूचना

१०/९/२०७५

२८

सूचना - बोलपत्र स्वीकृति को अभिप्राय

६/९/२०७५

२९

सूचना - बोलपत्र स्वीकृति को अभिप्राय

६/९/२०७५

३०

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

१८/८/२०७५

३१

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

१८/८/२०७५

३२

बोलपत्र कागजात संशोधन गरिएको सम्बन्धमा

९/८/२०७५

३३

सूचना - बोलपत्र स्वीकृति को अभिप्राय

९/८/२०७५

३४

बोलपत्र आह्वानको सूचना

११/७/२०७५

३५

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

११/७/२०७५

३६

लेखापरीक्षण नीति तथा वार्षिक कार्यतालिका

२१/४/२०७५

३७

लेखापरीक्षण नीति तथा वार्षिक कार्यतालिका

२१/४/२०७५

३८

लेखापरीक्षण सहायक नियुक्ति सम्बन्धी सूचना

२०/३/२०७५

३९

बस सेवाहरूको टेन्डर स्वीकृति

२१/११/२०७४

४०

डेस्कटप कम्प्यूटरहरूको लागि टेन्डर स्वीकृत

२१/११/२०७४

४१

टोनरहरूको टेन्डर स्वीकृति

२१/११/२०७४

४२

स्टेशनरीका लागि टेन्डर स्वीकृत

२१/११/२०७४

४३

ल्यापटप कम्प्युटरहरूको लागि टेन्डर स्वीकृत

२१/११/२०७४

४४

बस भाडामा लिने बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा

२१/११/२०७४

४५

डेस्कटप कम्प्युटरहरुको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा

२१/११/२०७४

४६

स्टेसनरी सामग्रीको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा

२१/११/२०७४

४७

ल्यापटपहरुको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा

२१/११/२०७४

४८

बाेलपत्र स्वीकृतिको लागि आशय पत्र

१८/११/२०७४

४९

अन्तिम चरण २०7474 को लागि अडिट टोली

२५/९/२०७४

५०

सार्वजनिक अनुरोध २०7474 (२०१))

२५/९/२०७४

५१

आन्तरिक सजावटको लागि टेन्डर स्वीकृत

२७/८/२०७४

५२

आईटी अडिटको स्थायी सूची २०7474-75।

५/८/२०७४

५३

आन्तरिक नवीकरणका लागि टेंडर सूचना

२९/७/२०७४

५४

सार्वजनिक अनुरोध २०7474 कार्तिक (२०१ October अक्टोबर)

१३/७/२०७४

५५

दोस्रो चरण २०7474 को लागि अडिट टोली

१३/७/२०७४

५६

लेखा परीक्षण सहायक २०74। को नियुक्ति

२६/६/२०७४

५७

स्थायी सूची २०7474-75।

२२/६/२०७४

५८

अडिट सहायकहरूको नियुक्ति

२०/६/२०७४

५९

सूचनाकाे हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन (२०७७ श्रावण १ देखि आश्विन ३० सम्म)

२३/७/२०७३

६०

कम्प्युटरहरूको लागि बोलपत्रको निम्ता

२५/१०/२०७१

६१

सार्वजनिक अनुरोध

२५/१०/२०७१

६२

अडिटरको अपोइन्टमेन्टहरू

१५/४/२०७१

६३

सार्वजनिक अनुरोध

४/५/२०७०

६४

मालसामानहरुकाे लिलाम विक्रिकाे सूचना ।

१७/११/२०६९

६५

सूचना फारम

२४/७/२०६९

कार्यालय समय

आइतबार - बिहिबार : बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म