महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

सूचना

S.N. फाइल नाम मिति हेर्नुहोस् डाउनलोड

कोरोना संक्रमणमा सावधानी अपनाउने बारे

९/१/२०७८

चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षा अध्ययन सम्बन्धमा ।

७/१/२०७८

नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश

१/१/२०७८

लेख रचना उपलब्ध गराइदिनुहुन

१०/१२/२०७७

टोनरहरुको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा

२१/११/२०७७

नेपाल लेखापरीक्षण सेवा (गठन, श्रेणी विभाजन र नियुत्ति) नयमहरु, २०७७

६/९/२०७७

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

२२/८/२०७७

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

४/८/२०७७

लेख रचना उपलब्ध गराइदिनहुन ।

१९/७/२०७७

१०

लेख रचना उपलब्ध गराइदिनुहुन ।

१९/७/२०७७

११

बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बारे ।

१७/११/२०७५

१२

नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई सुदृढीकरण गर्न परामर्श सेवाहरुको लागी चासो व्यक्त गर्न अनुरोध

२०/१०/२०७५

१३

नेपाल (OAGN) लेखा परीक्षण र आईटी सेवाहरुको लेखा परीक्षक सामान्य को कार्यालय को सुदृढीकरण को लागी सेवा परामर्श को लागी संदर्भ सर्त (ToR)

१७/१०/२०७५

१४

नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई सुदृढीकरण गर्न परामर्श सेवाहरुको लागी चासो व्यक्त गर्न अनुरोध

१७/१०/२०७५

१५

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

१५/९/२०७५

१६

बोलपत्रहरूको लागि आइभेटेशनमा सुधार सूचना

१०/९/२०७५

१७

सूचना - बोलपत्र स्वीकृति को अभिप्राय

६/९/२०७५

१८

सूचना - बोलपत्र स्वीकृति को अभिप्राय

६/९/२०७५

१९

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

१८/८/२०७५

२०

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

१८/८/२०७५

२१

बोलपत्र कागजात संशोधन गरिएको सम्बन्धमा

९/८/२०७५

२२

सूचना - बोलपत्र स्वीकृति को अभिप्राय

९/८/२०७५

२३

बोलपत्र आह्वानको सूचना

११/७/२०७५

२४

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

११/७/२०७५

२५

लेखापरीक्षण नीति तथा वार्षिक कार्यतालिका

२१/४/२०७५

२६

लेखापरीक्षण नीति तथा वार्षिक कार्यतालिका

२१/४/२०७५

२७

लेखापरीक्षण सहायक नियुक्ति सम्बन्धी सूचना

२०/३/२०७५

२८

बस सेवाहरूको टेन्डर स्वीकृति

२१/११/२०७४

२९

डेस्कटप कम्प्यूटरहरूको लागि टेन्डर स्वीकृत

२१/११/२०७४

३०

टोनरहरूको टेन्डर स्वीकृति

२१/११/२०७४

३१

स्टेशनरीका लागि टेन्डर स्वीकृत

२१/११/२०७४

३२

ल्यापटप कम्प्युटरहरूको लागि टेन्डर स्वीकृत

२१/११/२०७४

३३

बस भाडामा लिने बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा

२१/११/२०७४

३४

डेस्कटप कम्प्युटरहरुको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा

२१/११/२०७४

३५

स्टेसनरी सामग्रीको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा

२१/११/२०७४

३६

ल्यापटपहरुको बोलपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा

२१/११/२०७४

३७

बाेलपत्र स्वीकृतिको लागि आशय पत्र

१८/११/२०७४

३८

अन्तिम चरण २०7474 को लागि अडिट टोली

२५/९/२०७४

३९

सार्वजनिक अनुरोध २०7474 (२०१))

२५/९/२०७४

४०

आन्तरिक सजावटको लागि टेन्डर स्वीकृत

२७/८/२०७४

४१

आईटी अडिटको स्थायी सूची २०7474-75।

५/८/२०७४

४२

आन्तरिक नवीकरणका लागि टेंडर सूचना

२९/७/२०७४

४३

सार्वजनिक अनुरोध २०7474 कार्तिक (२०१ October अक्टोबर)

१३/७/२०७४

४४

दोस्रो चरण २०7474 को लागि अडिट टोली

१३/७/२०७४

४५

लेखा परीक्षण सहायक २०74। को नियुक्ति

२६/६/२०७४

४६

स्थायी सूची २०7474-75।

२२/६/२०७४

४७

अडिट सहायकहरूको नियुक्ति

२०/६/२०७४

४८

सूचनाकाे हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन (२०७७ श्रावण १ देखि आश्विन ३० सम्म)

२३/७/२०७३

४९

कम्प्युटरहरूको लागि बोलपत्रको निम्ता

२५/१०/२०७१

५०

सार्वजनिक अनुरोध

२५/१०/२०७१

५१

अडिटरको अपोइन्टमेन्टहरू

१५/४/२०७१

५२

सार्वजनिक अनुरोध

४/५/२०७०

५३

मालसामानहरुकाे लिलाम विक्रिकाे सूचना ।

१७/११/२०६९

५४

सूचना फारम

२४/७/२०६९

कार्यालय समय

आइतबार - बिहिबार : बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म