महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

मनोनयन


S.N. नाम पद मिति उद्देश्य प्रायोजक देश
पदमराज पौडेल नायब महालेखापरीक्षक

१६/१२/२०७७ - १८/१२/२०७७

INFF UNDP अनलाईन
राजेश श्रेष्ठ लेखापरीक्षण अधिकारी

२३/३/२०७८ - २३/३/२०७८

Blending Financing Convergence Canada अनलाईन
टीकानाथ अर्याल लेखापरीक्षण अधिकारी

२३/१०/२०७७ - २/१२/२०७७

कार्यमूलक लेखापरीक्षण तालिम SAI Pakistan अनलाईन
शालिकराम घिमिरे निर्देशक

२३/१०/२०७७ - २/१२/२०७७

कार्यमूलक लेखापरीक्षण तालिम SAI Pakistan अनलाईन
प्रेम बहादुर मुङ्गमेन निर्देशक

३/११/२०७७ - २१/११/२०७७

कार्यमूलक लेखापरीक्षण तालिम SAI Pakistan अनलाईन
धरणीधर दाहाल लेखापरीक्षण अधिकारी

१०/११/२०७७ - १२/११/२०७७

Biodiversity Workshop iCED अनलाईन
विष्णुराज रिजाल लेखापरीक्षण अधिकारी

१०/११/२०७७ - १२/११/२०७७

Biodiversity Workshop iCED अनलाईन
लोकनाथ घिमिरे निर्देशक

१०/११/२०७७ - १२/११/२०७७

Biodiversity Workshop iCED अनलाईन
शंकर प्रसाद पन्थी निर्देशक

१०/११/२०७७ - १२/११/२०७७

Biodiversity Workshop iCED अनलाईन
१० कृष्ण भट्ट लेखापरीक्षण अधिकारी

२३/३/२०७८ - २३/३/२०७८

NFRS ADB Nepal नेपाल
११ शैलेन्द्र कुमार प्रसाई लेखापरीक्षण अधिकारी

२३/३/२०७८ - २३/३/२०७८

NFRS ADB Nepal नेपाल
१२ सृजना रिमाल लेखापरीक्षण अधिकारी

२३/३/२०७८ - २३/३/२०७८

NFRS ADB Nepal नेपाल
१३ लोकनाथ घिमिरे निर्देशक

४/१२/२०७७ - ४/१२/२०७७

Orientation & Interaction Program on PEFA Assessment Framework & Approach and the PEFA Excel Based Toolkit पेफा सचिवालय, USAID को सहकार्यमा संचालित नेपाल
१४ कमलप्रसाद सिलवाल निर्देशक

४/१२/२०७७ - ४/१२/२०७७

Orientation & Interaction Program on PEFA Assessment Framework & Approach and the PEFA Excel Based Toolkit पेफा सचिवालय, USAID को सहकार्यमा संचालित नेपाल
१५ जानकी भण्डारी (वैकल्पिक) लेखापरीक्षण अधिकारी

१८/२/२०७८ - १६/३/२०७८

Master's Degree Program in Public Management and Public Sector Reform Seol University, South Korea South Korea
१६ रमेश उपाध्याय लेखापरीक्षण अधिकारी

१८/२/२०७८ - १६/३/२०७८

Master's Degree Program in Public Management and Public Sector Reform Seol University, South Korea South Korea
१७ सन्तोष सापकोटा लेखापरीक्षण अधिकारी

१९/१०/२०७७ - १६/११/२०७७

ASOSAI Capacity Development Program ASOSAI CDA मनाेनयन
१८ नारायण एमसी नायब महालेखापरीक्षक

१९/१०/२०७७ - १६/११/२०७७

International Integrity Seminar SAI Hungary मनाेनयन
१९ बैकुण्ठ बहादुर अधिकारी नायब महालेखापरीक्षक

१९/१०/२०७७ - १६/११/२०७७

International Integrity Seminar SAI Hungary मनाेनयन
२० कोभिड कार्यसमिति र सचिवालयका पदाधिकारीहरु विभिन्न

१३/१०/२०७७ - १५/१०/२०७७

SAI Roles in Responding to crisis and Disaster SAI Korea मनाेनयन
२१ कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण तथा नीति योजना तथा जनशक्त्ति विकास महानिर्देशनालय अन्तर्गतका सबै कर्मचारी विभिन्न

१६/८/२०७७ - १६/९/२०७७

Online Training on "Solid Waste Audit" ASOSAI WGEA Secretariat अनलाइन
२२ घनश्याम पराजुली नायब महालेखापरीक्षक

१६/८/२०७७ - १७/८/२०७७

ASOSAI Seminar on SAI's Responses to COVID-19 ASOSAI-CDA अनलाइन
२३ पदमराज पौडेल नायब महालेखापरीक्षक

१८/८/२०७७ - १९/८/२०७७

ASOSAI Seminar on SAI's Responses to COVID-19 ASOSAI-CDA अनलाइन
२४ शालिकराम घिमिरे निर्देशक

८/८/२०७७ - १६/८/२०७७

Introduction To Environment Auditing INTOSAI WGEA ICED अनलाइन
२५ श्याम प्रसाद भण्डारी निर्देशक

८/८/२०७७ - १६/८/२०७७

Introduction To Environment Auditing INTOSAI WGEA ICED अनलाइन
२६ लोकनाथ घिमिरे निर्देशक

७/६/२०७७ - ८/६/२०७७

International Webinar on climate change and its implication for SDGs INTOSAI WGEA ICED अनलाइन
२७ सत्यनारायण थापा निर्देशक

७/६/२०७७ - ८/६/२०७७

International Webinar on climate change and its implication for SDGs INTOSAI WGEA ICED अनलाइन

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म