महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरु

S.N. शीर्षक वर्ष हेर्नुहोस् डाउनलोड
कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०७७ २०७७
कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०७५ २०७५
कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०७४ २०७४
कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०७३ (क्षयराेग नियन्त्रण कार्यक्रम) २०७३
कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०७३ (एक अग्रभाग) २०७३
कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०७३ (भूकम्प पुनर्निर्माण कार्यक्रम) २०७३
कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०७३ (निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम) २०७३
कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०७३ (एच आई भी एड्स कार्यक्रम) २०७३
कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०७३ (हात्त्रीपइले राेग निवारण कार्यक्रम) २०७३

कार्यालय समय

आइतबार - बिहिबार : बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म