महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

सुदूरपश्चिम

S.N. शीर्षक वर्ष हेर्नुहोस् डाउनलोड
महालेखापरीक्षककाे वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ २०७८
महालेखापरीक्षककाे वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ २०७७
महालेखापरीक्षककाे वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५ २०७५
महालेखापरीक्षकको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ २०८१
महालेखापरीक्षकको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ २०७९
महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ २०७९

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म