महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

कर्णाली

S.N. शीर्षक वर्ष हेर्नुहोस् डाउनलोड
महालेखापरीक्षककाे वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ २०७८
महालेखापरीक्षककाे वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ २०७७
महालेखापरीक्षककाे वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५ २०७५

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म