महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

लेखापरीक्षण बुलेटिन

S.N. शीर्षक वर्ष हेर्नुहोस् डाउनलोड
लेखापरीक्षण बुलेटिन अंक १८, २०७८ मंसिर २०७८
लेखापरीक्षण बुलेटिन अंक १७, २०७८ भाद्र २०७८
लेखापरीक्षण बुलेटिन अंक १६, २०७७ पौष २०७७
लेखापरीक्षण बुलेटिन अंक १५, २०७७ आषाढ २०७७
लेखापरीक्षण बुलेटिन अंक १४, २०७६ पौष २०७६
लेखापरीक्षण बुलेटिन अंक १३, २०७६ आश्विन २०७६
लेखापरीक्षण बुलेटिन अंक १२, २०७६ आषाढ २०७६
लेखापरीक्षण बुलेटिन अंक ११, २०७५ चैत्र २०७५
लेखापरीक्षण बुलेटिन अंक १०, २०७५ मंसिर २०७५
१० लेखापरीक्षण बुलेटिन अंक ९, २०७५ असाेज २०७५
११ लेखापरीक्षण बुलेटिन अंक ८, २०७५ आषाढ २०७५
१२ लेखापरीक्षण बुलेटिन अंक ७, २०७४ चैत्र २०७४
१३ लेखापरीक्षण बुलेटिन अंक ६, २०७४ श्रावण २०७४
१४ लेखापरीक्षण बुलेटिन अंक ५, २०७४ मंसिर २०७४
१५ लेखापरीक्षण बुलेटिन अंक ४, २०७४ असाेज २०७४
१६ लेखापरीक्षण बुलेटिन अंक ३, २०७४ भाद्र २०७४
१७ लेखापरीक्षण बुलेटिन अंक २, २०७४ श्रावण २०७४
१८ लेखापरीक्षण बुलेटिन अंक १, २०७४ असार २०७४
१९ लेखापरीक्षण बुलेटिन अंक १९, २०७९ बैशाख २०७९

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म