महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

निति, मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा निर्देशिकाहरु

S.N. शीर्षक वर्ष हेर्नुहोस् डाउनलोड
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ २०७७
सरकारी काराेबार निर्देशिका, २०७६ २०७६
कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ २०७५
वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ २०७५
नेपाल सरकारका अति विशिष्ट तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधीकारीले गर्ने भ्रमण, दिवा तथा रात्रीभाेज एवं उपहार सम्बन्धि निर्देशिका, २०७२ २०७२
सवारी साधन (सञ्चालन तथा मर्मत) सम्बन्धि निर्देशिका, २०७२ २०७२
सार्वजनिक निकायकाे बैठक तथा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ २०६९
सरकारी लेखापरीक्षण नीति मानदण्ड, २०६३ २०६३

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म