महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

निति, मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा निर्देशिकाहरु

S.N. शीर्षक वर्ष हेर्नुहोस् डाउनलोड
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ २०७७
सरकारी काराेबार निर्देशिका, २०७६ २०७६
कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ २०७५
वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ २०७५
सहभागितात्मक लेखापरीक्षण कार्यविधि २०७३
प्रकोप व्यवस्थापन लेखापरीक्षण मार्गदर्शन २०७२
नेपाल सरकारका अति विशिष्ट तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधीकारीले गर्ने भ्रमण, दिवा तथा रात्रीभाेज एवं उपहार सम्बन्धि निर्देशिका, २०७२ २०७२
सवारी साधन (सञ्चालन तथा मर्मत) सम्बन्धि निर्देशिका, २०७२ २०७२
सार्वजनिक निकायकाे बैठक तथा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ २०६९
१० आयोजना हिसाबको लेखापरीक्षण मार्गदर्शन २०६३
११ सरकारी लेखापरीक्षण सञ्‍चालन मार्गदर्शन २०६३
१२ प्रसासकीय खर्चको लेखापरीक्षण मार्गदर्शन २०६३
१३ कार्यमूलक लेखापरीक्षण मार्गदर्शन २०५७
१४ सरकारी लेखापरीक्षण मानकहरू २००५
१५ सरकारी लेखापरीक्षण नीति मानदण्ड, २०६३ २०६३
१६ सार्वजनिक क्षेत्रका उद्यमहरूको लेखापरीक्षणका लागि दिशानिर्देशहरू
१७ सार्वजनिक संस्थानहरूको लेखापरीक्षण
१८ वातावरणीय लेखापरीक्षण गाइड
१९ राजस्व लेखापरीक्षण मार्गदर्शन
२० परियोजना वित्तीय विवरणहरूको लेखापरीक्षण गाइड

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म