महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

ऐन, नियम, नियमावली तथा कार्यविधिहरु

S.N. शीर्षक वर्ष हेर्नुहोस् डाउनलोड
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ २०६४
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ २०५५
रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० २०२०

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म