महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

निर्देशिकाहरु

S.N. शीर्षक वर्ष हेर्नुहोस् डाउनलोड
बेरुजू वर्गीकरण निर्देशिका, २०७६ २०७६
स्थानीय तहकाे लेखापरीक्षण सम्बन्धि निर्देशिका २०७४
बेरुजू बर्गिकरण निर्देशिका, २०७० २०७०

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म