महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

मानदण्ड

S.N. शीर्षक वर्ष हेर्नुहोस् डाउनलोड
सरकारी लेखापरीक्षण नीति मानदण्ड २०६३
सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड २०५३
नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड २०७७

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म