महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

नेपाल लेखापरीक्षण सेवा सञ्चालन नियम, २०७७

S.N. शीर्षक वर्ष हेर्नुहोस् डाउनलोड
नेपाल लेखापरीक्षण सेवा (गठन, श्रेणी, विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०७७ २०७७

कार्यालय समय

आइतबार - बिहिबार : बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म