महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका कर्मचारी सम्बन्धि नियम

S.N. शीर्षक वर्ष हेर्नुहोस् डाउनलोड
नेपाल लेखापरीक्षण सेवा (गठन, श्रेणी, विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०७७ २०७७
महालेखापरीक्षकको विभागका कर्मचारीहरु सम्बन्धी (संशोधन सहित) नियमावली, २०५० २०५०
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका कर्मचारी सम्बन्धि नियमावली, २०१८ २०१८

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म