महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

लेखापरीक्षण ऐन

S.N. शीर्षक वर्ष हेर्नुहोस् डाउनलोड
लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ २०४८
लेखापरीक्षण ऐन, २०१८ २०१८
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ २०७५

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म