महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

वातावरणीय लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

S.N. शीर्षक वर्ष हेर्नुहोस् डाउनलोड
वातावरणीय लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०७४ २०७४
वातावरणीय लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०७३ २०७३

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म