महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

सूचना प्रविधि लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरु

S.N. शीर्षक वर्ष हेर्नुहोस् डाउनलोड
सूचना प्रविधि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७८
OCR IT Audit Report 2077 २०७७
IRD IT Audit Report 2077 २०७७
DOTM IT Audit Report 2077 २०७७
स्वाचालीत भन्सार जाँचपास प्रणाली (आशिकुडा) को उपयाेग स्थितिको मुल्यांकन २०७५
विधुतिय ​सरकारी खरिद(ई–जिपी) को उपयोग स्थिति मूल्यांक २०७५
एकल खाता कोष(टि.एस.ए) प्रणालीको उपयोग स्थितिको मूल्याङ्कन २०७५
सरकारी निकायहरुमा सूचना प्रविधि प्रणालीको वैधानिकता र उपयोेग २०७४
IT Audit Report 2073 (Bagmati Transportation Office VRS) २०७३
१० IT Audit Report 2073 (Bagmati Transportation Office EDLVRS) २०७३
११ IT Audit Report 2073 (Local Body Financial commission) २०७३
१२ IT Audit Report 2073 (Land Revenue Office, Kalanki, LRIMS) २०७३

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म