महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

संगठित संस्था प्रतिवेदनहरु

S.N. शीर्षक वर्ष हेर्नुहोस् डाउनलोड
संगठित संस्थाकाे लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०७८ २०७८
संगठित संस्थाकाे लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०७७ २०७७
संगठित संस्थाकाे लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०७५ २०७५
संगठित संस्थाकाे लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०७४ २०७४
संगठित संस्थाकाे लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०७३ २०७३

कार्यालय समय

आइतबार - बिहिबार : बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म