महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

सारांश प्रतिवेदन

S.N. शीर्षक वर्ष हेर्नुहोस् डाउनलोड
महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्‍नौँ वार्षिक प्रतिवेदनको सांराश, २०७८ २०७८
महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदनको सांराश, २०७७ २०७७
महालेखापरीक्षकको छपन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदनको सांराश, २०७५ २०७५
महालेखापरीक्षकको पचपन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदनको सांराश, २०७४ २०७४
महालेखापरीक्षकको त्रिपन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदनको सांराश, २०७२ २०७२
महालेखापरीक्षकको बाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदनको सांराश, २०७१ २०७१

कार्यालय समय

आइतबार - बिहिबार : बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म