महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

वार्षिक प्रतिवेदन

S.N. शीर्षक वर्ष हेर्नुहोस् डाउनलोड
महालेखापरीक्षककाे अन्ठाउन्‍नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ २०७८
महालेखापरीक्षककाे सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ २०७७
महालेखापरीक्षककाे छपन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५ २०७५
महालेखापरीक्षककाे पचपन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४ २०७४
महालेखापरीक्षककाे चवन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७३ २०७३
महालेखापरीक्षककाे त्रिपन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७२ २०७२
महालेखापरीक्षककाे बाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७१ २०७१
महालेखापरीक्षककाे एकाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७० २०७०
महालेखापरीक्षककाे पचासौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०६९ २०६९
१० महालेखापरीक्षककाे उनन्चासौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०६८ २०६८
११ महालेखापरीक्षककाे अठचालीसौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०६७ २०६७
१२ महालेखापरीक्षकको दाेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन, २०२१ २०२१

कार्यालय समय

आइतबार - बिहिबार : बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म