महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

निर्णय

S.N. शीर्षक वर्ष हेर्नुहोस् डाउनलोड
सल्लाहकार समितिको २१ औँ बैठकको निर्णय २०८०
कार्यालयको नियमित बैठकको निर्णय सम्बन्धमा । २०८०
नियमित बैठकको निर्णय पठाएको । २०८०
लेखापरीक्षण सल्लाहकार समितिको २० औँ बैठकको निर्णय २०८०
लेखाउत्तरदायी अधिकृतहरुसँगको छलफल तथा अन्तर्कियाको निर्णय २०८०
कार्यालयको आश्विन महिनाको नियमित बैठकको निर्णय २०८०
कार्यालयको श्रावण महिनाको नियमित बैठकको निर्णय २०८०
कार्यालयको कार्त्तिक महिनाको नियमित बैठकको निर्णय २०८०
कार्यालयको मंसिर महिनाको नियमित बैठकको निर्णय २०८०

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म