महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

इन्फोग्राफिक्स

S.N. शीर्षक वर्ष हेर्नुहोस् डाउनलोड
महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ - इन्फोग्राफिक्स २०७९

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म