महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

कार्य सम्पादन प्रतिवेदन (SAI)

S.N. शीर्षक वर्ष हेर्नुहोस् डाउनलोड
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन (SAI) २०७९
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन (SAI) २०७०

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म