महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

आचारसंहिता

S.N. शीर्षक वर्ष हेर्नुहोस् डाउनलोड
कोड अफ ईथिक्स, (ISSAI-130) २०७५
सरकारी लेखापरीक्षकको आचारसंहिता, २०७० २०७०
निजामती सेवाका कर्मचारीकाे आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५ २०६५
म.ले.प. विभागका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण, २०५६ २०५६

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म