महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

आर्थिक विवरण

S.N. शीर्षक वर्ष हेर्नुहोस् डाउनलोड
आर्थिक बिवरण २०७९।८० २०८०
आर्थिक बिवरण २०७८/७९ २०७९
आर्थिक बिवरण २०७७/७८ २०७८
आर्थिक विवरण २०७६/७७ २०७७
आर्थिक विवरण २०७५/७६ २०७६
आर्थिक विवरण २०७४/७५ २०७५

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म