महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

सूचनाकाे हक

S.N. शीर्षक वर्ष हेर्नुहोस् डाउनलोड
सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन (२०७९ कार्तिक ०१ देखि पुष २९ सम्म) २०७९
सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन (२०७९ श्रावण १ देखि आश्‍विन ३१ सम्म) २०७९
सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन (२०७९ बैशाख १ देखि आषाढ ३२ सम्म ) २०७९
सूचना हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन (२०७८ माघ १ देखि चैत्र ३० सम्म) २०७८
सूचना हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन (२०७८ कार्तिक १ देखि पौष ३० सम्म) २०७८
सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन (२०७८ श्रावण १ देखि असोज ३१ सम्म) २०७८
सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन (२०७८ कार्तिक १ देखि पुष ३० सम्म) २०७८
सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन (२०७८ माघ १ देखि चैत्र ३० सम्म) २०७८
सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन (२०७७ श्रावण १ देखि आश्विन ३० सम्म) २०७७
१० सूचनाकाे हक कार्यान्वयन सम्बन्धी त्रैमासिक प्रतिवेदन (२०७७ कार्त्तिक १ देखि पौष ३० सम्म) २०७७
११ सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धनी प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ २०७७
१२ सूचनाकाे हक कार्यान्वयन सम्बन्धी त्रैमासिक प्रतिवेदन (२०७७ माघ १ देखि चैत्र ३० सम्म) २०७७

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म