महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

सूचनाकाे हक

S.N. शीर्षक वर्ष हेर्नुहोस् डाउनलोड
सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन (२०७९ श्रावण १ देखि आश्‍विन ३१ सम्म) २०७९
सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन (२०७९ बैशाख १ देखि आषाढ ३२ सम्म ) २०७९
सूचना हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन (२०७८ माघ १ देखि चैत्र ३० सम्म) २०७८
सूचना हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन (२०७८ कार्तिक १ देखि पौष ३० सम्म) २०७८
सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन (२०७८ श्रावण १ देखि असोज ३१ सम्म) २०७८
सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन (२०७८ कार्तिक १ देखि पुष ३० सम्म) २०७८
सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन (२०७८ माघ १ देखि चैत्र ३० सम्म) २०७८
सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन (२०७७ श्रावण १ देखि आश्विन ३० सम्म) २०७७
सूचनाकाे हक कार्यान्वयन सम्बन्धी त्रैमासिक प्रतिवेदन (२०७७ कार्त्तिक १ देखि पौष ३० सम्म) २०७७
१० सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धनी प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ २०७७
११ सूचनाकाे हक कार्यान्वयन सम्बन्धी त्रैमासिक प्रतिवेदन (२०७७ माघ १ देखि चैत्र ३० सम्म) २०७७

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म